Žmogiškųjų vertybių švietimo programa

Mūsų programa gerina vaiko charakterio savybes, savidrausmę ir vertybes, kad vaikas mokėtų užjausti artimą ir bendraamžį, ir pagarbiai bendrautų su aplinkiniais. Žmogiškųjų vertybių švietimo programa yra pagrįsta penkiomis pagrindinėmis universaliomis žmogiškosiomis vertybėmis: Meilė, Teisingumas, Gėrio ir Blogio atskyrimas, Taika ir Smurto netoleravimas. Pavyzdžiui, vaikai mokosi dalintis, duoti, pasitikėti, turėti drąsos, ir daug daugiau, nes visa tai kloja pamatus vaiko ateičiai.

Tikslai:

  • Dorumo ir sąžiningumo pradmenys
  • Aplinkos ir socialinės atsakomybės elementarios žinios
  • Atsakomybės ir atskaitomybės pradmenys
  • Sugebėjimas dirbti su kitais
  • Asmeninės disciplinos pradmenys
  • Drąsos vystymas
  • Mokėjimas dalintis su kitais
  • Smalsumas ir noras mokytis, tobulėti