Indrė

Mokytojos padėjėja

Apie mane

Indrė – mokytojos padėjėja 

Esu Indrė, naujoji mokytojos asistentė „Katino Dienelių“ darželyje. Po septynerių metų kelionių po pasaulį ir alternatyvios edukacijos bakalauro baigimo Danijoje, supratau, jog atėjo metas grįžti į Lietuvą ir sekti savo pašaukimo keliu. Prasmingiausias darbas mano suvokimu yra augti kartu su mokiniais.  

Studijų metais turėjau septynerių mėnesių praktiką modernioje privačioje specialių poreikių mokykloje bei trumpesnę savanorystę Montessori idėjas praktikuojančiame darželyje Panevėžyje. Taip pat dalyvavau lauko pedagogikos mokymuose Jungtinėje Karalystėje, į šią sritį gilinausi savo studijų baigiamajame darbe. Pedagogika man nesvetima jau ilgą laiką, tačiau anksčiau dirbdavau mokyklose, taip pat vesdavau neformalaus ugdymo užsiėmimus. Vaikai yra kūrybiškumo, gėrio, šilumos skleidėjai, todėl man svarbu prisidėti prie jų paruošimo rytojui. 

Laisvalaikiu mėgstu smalsauti, domėtis, keliauti, skaityti knygas, užsiimti daržininkyste, važinėti dviračiu, leisti laiką su draugais, kurti ir įgyvendinti įvairiausias idėjas.

 

Indrė – teaching assistant 

I am Indre, the new teaching assistant in the „Katino Dienelės” nursery. After seven years of traveling around the world and graduation with a bachelor degree in alternative education in Denmark, I realised it is a time to return to Lithuania and follow the path of my vocation. To me, the most meaningful job is to grow together with children.

During my studies, I had a seven-month placement in modern private special needs school and a short volunteering position in a nursery which practices the idea of ​​Montessori education. As well I was participating in a field pedagogy school in the UK, after this experience I focused all my attention about this type of pedagogy in my final thesis. So pedagogical job was a part of my life for a long time, I worked in schools and lead non-formal education activities. Children are creators, they share their goodness and warmth. So, it is really important to contribute their preparation for future life. 

In my free time I like to be curious. I like traveling, reading books, do gardening, ride a bike, spend time with friends, create and implement various ideas.