Dovilė

Mokytoja

Apie mane

Dovilė – Mokytoja 

Darbas su vaikais – mano pašaukimas, niekada tuo nesu suabejojusi ir neįsivaizduoju savęs kitaip. Nuo pat vaikystės dienų žaisdavau, kad mokau vaikus, svajojau ir kažkur giliai širdyje žinojau – noriu tapti mokytoja. 

Pirmasis žingsnis svajonės link – savanorystė Vilniaus Arkivyskupijos Caritas, Ignalinos vaikų dienos užimtumo centre ,,Eldoradas“.  Čia supratau, kad draugystė su vaikais, jų šypsenos ir spindinčios akys,  jų užimtumo organizavimas, kasdienis bendradarbiavimas ir  abipusis ryšys yra  tai,  kas suteikia mano gyvenimui prasmę.  

Per devynerius metus įgijau labai naudingos ir prasmingos patirties, taip reikalingos dirbant su ugdytiniais. Baigusi edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, dirbau socialine darbuotoja, vėliau socialine pedagoge su rizikos grupių šeimomis ir vaikais. Taip taip Vaikų globos namuose, kol vieną dieną likimas atvedė mane dirbti į vaikų darželį. Ir štai aš KD.

Laisvu laiku džiaugiuosi buvimu gamtoje, mėgaujuosi tiek pasyviu, tiek aktyviu poilsiu. Dažniausiai tai – stovyklavimas  gamtoje, keliavimas motociklu, plaukimas plaustu. Žavi ir domina prasmingas bendravimas su žmonėmis, knygų skaitymas, mėgstu skaityti teminę literatūrą, domiuosi psichologija.

Dovilė – teacher 

Working with children is my vocation, I have never doubted it and I do not imagine myself otherwise. From the days of my childhood, I liked to teach children, and I always dreamed and knew somewhere deep in my heart – I want to become a teacher.

The first step towards a dream was volunteering at the Caritas of the Vilnius Archdiocese, Ignalina Children’s Day Employment Center „Eldorado“. Here I realised that friendships with children, their smiles and shining eyes, the organization of their employment, daily cooperation and reciprocal communication are what give meaning to my life.

Over the course of nine years, I have gained very useful and meaningful experience, which is so necessary when working with children. After obtaining a bachelor’s degree in education and a qualification of a social pedagogue, I worked as a social worker, later as a social pedagogue with families and children from risk groups. Also, in the Children ‘s Home until one day a fate led me to work in the nursery. And here I am in KD now.

In my free time I enjoy being in nature, I enjoy both passive and active resting. Often it is camping in nature, traveling by motorcycle, rafting. I am fascinated and interested in meaningful communication with people, reading books, I like to read thematic literature, I am interested in psychology.