Rūta

Mokytoja

Apie mane

Rūta – mokytoja

Kartais vaikystėje turėtos svajonės ima ir išsipildo. Pamenu, kaip paklausta, kuo būsiu užaugusi, visuomet atsakydavau – mokytoja. Tačiau šiai idėjai išsipildyti prireikė laiko. Po mokyklos nukeliavau kitu keliu ir pasirinkau istoriko specialybę. Tačiau gyvenimas pateikia įdomių staigmenų, iškeliavusi gyventi į Šiaurės Airiją ir vėl sugrįžau prie savo vaikystės svajonės. Ėmiausi studijų, o paskui ir darbo su vaikais, nuo mažųjų darželiuose iki paauglių mokyklose. Bet širdis visuomet mane sugrąžindavo pas mažuosius. Tad mano vaikystės svajonės įgyvendinimas jau trunka 8 metus ir dabar savo svajones ir vėl pildau savo šalyje Lietuvoje.

Tikiu, kad kiekvienas vaikas yra savita asmenybė, kuriai reikalingas mokytojo dėmesys ir supratimas. Mes randame įvairiausius kelius kaip susidraugauti su vaikais ir šios draugystės metu siekiame jų tobulėjimo. Mėgstu stebėti, kaip vaikai keičiasi, išmoksta naujų dalykų ir kaip jie džiūgauja supratę, kad vienus ar kitus dalykus jie gali padaryti patys. Tikiu posakiu, kad kiekvienas mokytojas auga kartu su savo vaikais. 

Laisvu laiku dėmesį skiriu ir antrajai savo specialybei – maisto istorijai, rašau straipsnius apie keliones ir maisto istoriją spaudai. Mėgstu keliauti, tik grįžau iš savo gyvenimo kelionės po Pietryčių Aziją. Skaitau ir domiuosi menu.

Rūta – teacher 

Sometimes childhood dreams come true. I remember being asked what profession I would choose when I will grow up, I always answered – a teacher. However, it took a time for this dream to materialise. After school, I went the other way and chose the historian profession. But life brings some interesting surprises, I moved to Northern Ireland after my studies and then I returned to my childhood dream. I started studying and then working with children, from toddlers in nurseries to teenagers in language schools. But my heart always brought me back to the little ones. So, the fulfilment of my childhood dream has been going on for 8 years and now I am fulfilling my dreams again in my country, Lithuania after nearly 10 years abroad. 

I believe that every child is a unique personality that needs the teacher’s attention and understanding. We find all sorts of ways to make friends with children and during this friendship we strive for their improvement. I like to watch children how they changing, learning new things and how happy they are when they realise that they can do one thing or another on their own. I believe the words that every teacher grows up with their children.

In my free time I also pay an attention to my second profession – food history, I write articles about travels and food history for the press. I love traveling, I just came back from the journey of my life around Southeast Asia. I love reading and I am interested in art.